JUN 2022

REGIONSRÅDET VEDTAGER TRE NYE SUNDHEDSUNDERSØGELSER
Politikerne i regionsrådet beslutter at følge forskergruppens anbefalinger og igangsætte de tre nye sundhedsundersøgelser. 

MAJ 2022

FORSKERGRUPPES ANBEFALINGER KLAR
Forskergruppen anbefaler, at der igangsættes tre nye undersøgelser, mens et fjerde - om ALS - afventer resultatet af de øvrige tre, før der tages stilling til, om projektet bør sættes i gang. 

NOV 2021

FORSKERGRUPPE GENINDKALDES OG UDVIDES
Region Syddanmark beslutter at genindkalde den oprindelige forskergruppe og invitere kritikere af den oprindelige undersøgelse og andre forskere med viden om sundhed med. 

SEP 2021

NY DEBAT OM SUNDHEDSUNDERSØGELSEN
Det kommer frem, at et mindretal bestående af to forskere fra Københavns Universitet, ikke var enige i forskergruppens konklusion om ikke at iværksætte yderligere, opfølgende sundhedsundersøgelser. De to forskeres indstilling blev ikke medtaget i materialet, som Forretningsudvalget i Region Syddanmark blev præsenteret for, inden beslutningen om at droppe yderligere undersøgelser. 

SEP 2020

INGEN OPFØLGENDE SUNDHEDSUNDERSØGELSER
Forretningsudvalget i Region Syddanmark ser ingen grund til at iværksætte yderligere sundhedsundersøgelser i Grindsted som følge af forskergruppens anbefalinger. 

MAJ 2020

SUNDHEDSUNDERSØGELSEN PRÆSENTERES
Grundet corona-pandemien bliver resultaterne af sundhedsundersøgelsen præsenteret på et online borger- og pressemøde, hvor borgere har mulighed for at stille spørgsmål via Facebook. Konklusionen er, at der ikke generelt kan dokumenteres en overhyppighed af sygdomme i Grindsted sammenlignet med 13 udvalgte byer uden større forureningssager. 

MAR 2020

SUNDHEDSUNDERSØGELSEN MÅ UDSKYDES IGEN
Der er fortsat problemer med at få adgang til de sidste relevante registre og data, og sundhedsundersøgelsen bliver udsat til maj 2020. 

SEP 2019

PROTOKOLLEN VEDTAGES
Den endelige protokol for, hvordan sundhedsundersøgelsen gennemføres metodisk - samt hvem, hvordan og hvilke sygdomme, der indgår - vedtages og lægges offentligt frem. 

APR 2019

SUNDHEDSUNDERSØGELSEN BLIVER FORSINKET
Det tager længere tid end ventet for Statens Institut for Folkesundhed at få adgang til alle relevante registre og data. Derfor bliver sundhedsundersøgelsen først færdig i 2020. 

JUN 2018

SUNDHEDSUNDERSØGELSEN VEDTAGES
Regionsrådet afsætter 900.000 kr. til at gennemføre en registerbaseret undersøgelse. Statens Institut for Folkesundhed bliver tildelt opgaven, og der nedsættes en styregruppe. Styregruppen har bl.a. deltagelse af borgere for Grindsted for at sikre, at alle relevante sygdomme tages med i undersøgelsen. 

APR 2018

SUNDHEDSUNDERSØGELSE ANBEFALES
Forretningsudvalget i Region Syddanmark indstiller, at der bør gennemføres en sundhedsundersøgelse i Grindsted efter bekymrende meldinger om bl.a. et højt antal tilfælde af ALS.