Playful Working er en indsats i Billund Kommune, som giver ledelse og medarbejdere muligheden for at have en legende tilgang til arbejdet. Med Playful Working ønsker vi at skabe en måde at arbejde og samarbejde på, hvor legende tilgange er med til at øge kreativitet, produktivitet og trivsel på arbejdspladsen.

Hvorfor Playful Working

Forestil dig, at en skattejagt bruges i arbejdet med trivselsmålingen. At lykkehjulet kan inspirere os til en drøftelse om kerneopgaver. Eller vi kan spille os igennem en fælles forståelse for sagsbehandling.

I Billund Kommune mener vi, at det at gå på arbejde gerne må gå som en leg. Og vi har lært, at leg og arbejde er to elementer, der styrker hinanden. Playful Working handler om at styrke arbejdet med vores kerneopgaver gennem legende tilgange, hvor det at være legende er en tilstand eller følelse, vi ønsker at forstærke, når vi arbejder. Det handler ikke om at ændre arbejdsopgaver, men om måden de løses på.

Med Playful Working inviterer vi nye perspektiver ind i opgaveløsningen, som bidrager til at forbedre kvaliteten af det, vi laver.

Vi bruger mange timer på vores arbejde, og derfor er det vigtigt at have fokus på et sundt arbejdsmiljø. Det, at opleve sjove, glade og positive følelser i sin dagligdag på arbejdspladsen, hjælper til at modvirke stress, giver mere kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen, giver større arbejdsglæde og styrker relationer på arbejdspladsen.

Hvordan arbejder man legende?

Mest af alt er Playful Working et mindset – en måde at tænke arbejde på, som sætter os fri fra vanetænkning. Det, at være legende, er en tilstand, man kan opleve på sit arbejde, som kan forstærkes ved brug af legende metoder. Det er altså følelsen af at være playful, der er væsentlig for måden, vi tænker Playful Working i Billund Kommune.

Det kan være meget individuelt, hvornår vi er legende. Et pejlemærke vi bruger, er legens 5 karakteristika:

  • Begejstring
  • Aktiv deltagelse
  • Mening
  • Social involvering
  • Eksperimentering

Når vi oplever et eller flere af legens karakteristika, vokser kreativiteten, produktiviteten og trivslen på arbejdspladsen. Det vigtige er at være nysgerrig på, hvordan legende tilgange bidrager til arbejdslivet og den specifikke opgaveløsning.

Noget så simpelt som et nysgerrigt spørgsmål i en arbejdsproces kan åbne helt nye muligheder. Der er forskellige metoder og værktøjer, der kan fremme en legende tilgang som f.eks. kreativ brainstorm, dialogkort, associationsbilleder, byggeklodser, fremtidsscenarier, spil eller en gåtur.

Video

Se denne lille korte video, der forklarer, hvordan vi arbejder med Playful Working.