Formål


Handicapprisen gives til personer, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap.


Indstilling af kandidater

Du kan som borger i kommunen, indstille lokale foreninger, virksomheder eller enkeltpersoner til at modtage den ene pris. Modtageren af den anden pris udpeges direkte af Handicaprådet. Begge modtager 10.000 kr.


Eksempler på hvem du kan indstille:


• En ildsjæl, der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet
• En person eller en forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i daglige gøremål
• En virksomhed, som har taget initiativ til at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden
• En sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre
• En aktivitet, der har stor betydning for handicappede
• Et byggeri (privat eller offentligt), hvor man har sørget for adgang for personer med handicap i særlig grad

Klik her for at forslå en kandidat til handicapprisen


Anvendelse af midlerne


Der skal aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne, som sendes til handicaprådets mail.


Prisen er delt i to, og med hver pris følger 10.000 kr.

Modtagere af handicapprisen

År Modtager Modtager

2023

Sdr. Omme Solsikke Gymnastik Lynghedens Lykkebørn
2022 Huset Mølgaard  Cafeen Sydtoften 4, Handicapområdet og Socialpsykiatrien
2021 Gaarden i Billund

Give Grindsted Uddannelsescenter Kulmosegård Afdeling STU

2020 ATE afdelingen på LEGO Linda Christensen fra Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbers
2019 Grindsted Rideklub Lynghedens Lykkebørn
2018 Annelise Andersen 

Alice Hansen for svømning med handicappede

2017 Jytte Fruerlund, QUAN Team

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening

 

Uddeling af Handicapprisen 2024

Tid og Sted: Prisoverrækkelsen finder sted mandag d. 3 december 2024 kl. 17.00 til 19.00 på Frivilligcenteret, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted

Tilmelding: Tilmelding til arrangementet senest d. 22. november 2024 på mail HANDICAPRAADET@Billund.dk eller telefonnr. 79 72 73 96