Sådan søger du indsigt

  1. Henvend dig pr. brev, mail, telefon eller ved personlig henvendelse
  2. Oplys hvad du gerne vil se. Du skal give os nok oplysninger til, at vi kan finde frem til den sag eller de dokumenter, du ønsker at se. Du skal også angive det tema, sagen eller dokumenterne vedrører
  3. Oplys hvordan du ønsker at modtage dokumenterne. Du kan vælge at modtage dokumenterne i papirform eller elektronisk, eller du kan få adgang til dokumenterne ved at besøge os

Vi behandler din ansøgning så hurtig som muligt og inden for 7 hverdage.

Du behøver ikke oplyse, hvorfor du gerne vil se dokumenterne eller kende et journalnummer for den sag, du ønsker indsigt i.

Søg indsigt som borger

Søg indsigt som virksomhed