Sådan søger du indsigt

Hjælp os med at kunne finde frem til de rigtige dokumenter, du ønsker at se, ved at vælge et af nedenstående forløb. Vi behandler din henvendelse så hurtig som muligt og inden for 7 arbejdsdage.

Søg indsigt hos Børn, Unge og Arbejdsmarked

Sager vedr. fx dine beskæftigelsesforhold og udbetaling af ydelser (sygedagspenge, kontanthjælp, pension, integration), dagtilbud, skole, PPR/PPS, børnesager

Søg indsigt hos Teknik, Plan & Kultur

Sager vedr. fx veje og cykelstier, affald, vandboringer, lokalplaner, byggesager, klimatilpasning, kultur, fritid, events, borgerservice, biblioteker

Søg indsigt hos Voksne og Stabe

Sager vedr. fx ældre, handicap, plejehjem, bosteder, hjælpemidler, IT, Kommunens økonomi og indkøb

Søg indsigt hos Byrådssekretariatet og HR & Sundhed

Sager vedr. fx det politiske arbejde, køb og salg af fast ejendom, grundsalg, hegnssyn alkoholbevillinger, personalemæssige forhold

Søg indsigt som journalist