Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som lægdommere.

For perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027 har vi modtaget ansøgninger fra borgere i Billund Kommune, som ønsker at blive optaget på grundlisten.

Forud for næste periode, som er fra 1. januar 2028 til 31. december 2031, vil det igen blive muligt at søge om at komme på grundlisten for borgere, der bor i kommunen.