Individuel åstedsforretning med berørte private lodsejere afholdes tirsdag d. 25. juni 2024 fra kl. 9.

 

I forbindelse med Billund Lufthavn udvides, er det besluttet at udvide Hedevej og Firhøjevej for at opnå en sikker og funktionel afvikling af trafikken i området, i takt med at området udvikles og der kommer mere tung trafik. En ombygning vil skabe plads til, at lastbilbetjeningen af lufthavnen kan ske fra Grindstedvej ad Hedevej til Firhøjevej. Ligeledes vil udbygningen af vejene give lettere adgang for personbiler til boligområderne i Lalandia og de østlige parkeringspladser til LEGOLAND

 

De berørte ejendomme besigtiges under åstedsforretningen, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises ejerne og eventuelle brugere. Under åstedsforretningen kan der fremsættes bemærkninger, forslag og indsigelser mv. til projektet.

 

Ekspropriationsplan med arealfortegnelse mv. er fremlagt til eftersyn på dette link

Fra d. 27. maj 2024.

 

De direkte berørte ejere af matr.nr. 1ao og 1ap Åst By, Lindeballe er indvarslet personligt via e-Boks.

 

Offentliggørelsen tjener til underretning for enhver anden, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

 

Spørgsmål:

 

Spørgsmål til ekspropriationsprocessen eller projektet generelt kan rettes til Projektleder Maria Skovborg Egedal på e-mail:  msko@billund.dk eller på tlf.: 51 32 05 55.