Styreformen fordeler rollerne mellem politikere og administrationen, hvor politikerne styrer gennem klare mål og visioner, mens medarbejderne omsætter de politiske mål til konkrete indsatser.