Som borger, forening eller virksomhed kan du få taletid i et politisk udvalg. Det betyder, at du kan komme på besøg og tale din sag direkte på udvalgsmøderne.

Taletiden kan handle om

Du kan få taletid i starten af et udvalgsmøde. Det vil sige mellem kl. 14.00 og 14.30 (fra den 1. marts 2024: kl. 15.00 og 15.30 for Unge- Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget). Du booker taletiden inden midnat to dage før et udvalgsmøde.

Du får 

  • 10 minutters taletid til et punkt på dagsordenen (Husk at fortælle os, hvilket punkt du vil tale om)
  • 15 minutters taletid til et selvvalgt emne (Husk at fortælle os, hvilket emne du vil tale om)

Book taletid

Du kan kun få taletid én gang på samme møde, og du kan kun få taletid én gang om samme sag. I de sidste tre måneder før et kommunalvalg kan du ikke booke taletid.

Taletid før hvert udvalgsmøde kan maksimalt vare 30 minutter samlet set. Er der flere, der har booket tid, kan din taletid blive forkortet.

Sådan booker du taletid

Du kan booke taletid i alle politiske udvalg. Du skal altid bestille en tid i forvejen.

Når du bestiller en tid, skal du

  • oplyse dit navn, telefonnummer og mailadresse.
  • oplyse, hvem du repræsenterer - borger, forening eller virksomhed.
  • oplyse navn på øvrige personer, der deltager, og eventuelt hvem de repræsenterer.
  • oplyse, hvilken sag på dagsordenen eller hvilket emne det drejer sig om.

Udvalgsformanden afgør, om ønsket om taletid kan imødekommes. Derfor vender vi tilbage med besked om, hvorvidt vi kan bekræfte eller afvise din booking.

Sådan foregår taletid

Når du ankommer til rådhuset, bedes du tjekke dig ind på standeren ved hovedindgangen. Du bliver herefter hentet, når det er din tid til at tale med udvalget.

Under taletiden kan du præsentere dine input og betragtninger til sagen eller emnet. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål til udvalgsmedlemmerne, vil de gøre, hvad de kan for at svare på dem. Du kan dog komme til at opleve, at vi vender tilbage efter mødet, hvis der er brug for at undersøge sagen til bunds, før vi svarer.

Selve den politiske drøftelse og beslutningen i sagen, tager udvalget for lukkede døre, når taletiden er slut.

Udvalgsformanden leder drøftelserne. Udvalgsformanden afgør tvivlsspørgsmål om reglerne for taletid og afgør, hvornår taletiden er slut.