Medlemmer af Kommunalbestyrelsen har fået udbetalt følgende vederlag i perioden 2022-2025