Budget 2024

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti samt løsgængerne Jørn Poulsen og Arne Spangfort Christensen har den 8. september 2023 indgået forlig om kommunens budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgettet indeholder en række tiltag, der understøtter ambitionerne om Danmarks bedste folkeskole, stærke byer og vokseværk i erhvervslivet. Samtidig er partierne enige om at justere kommunens plejecenterstruktur, så de ældre sikres en rettidig velfærd.

Har du brug for hjælp til at få pdf-dokumenterne på denne side læst op? Så kontakt vores Økonomiafdeling.