Billund kommunes regnskab

Billund komme forvalter årligt en økonomi på ca 1,9 mia. kroner.

Indtægterne kommer i form af skatter, afgifter og bloktilskud. Udgifterne er de penge som bruges på at levere service til borgere og virksomheder i form af bl.a. ældrepleje. børnepasning, skoler. byggetilladelser og veje.

Har du brug for hjælp til at få pdf-dokumenterne på denne side læst op? Så kontakt os på 79 72 72 00