Billund Kommune er Fremtidens Legeplads fordi:

 • Vi er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Hos os er leg, læring og kreativitet ikke kun forbeholdt børnene i skolen. Det er også for foreninger, for virksomheder og for borgere i alle aldre.
 • Hos os ligger nogle af Nordeuropas mest kreative virksomheder og turistattraktioner side om side med 500 foreninger, der skaber legende aktiviteter med sammenholdet i fokus, både i forhold til naturrum, sundhed og fællesskaber på tværs.
 • Vi har en legende tilgang, så Billund Kommune fortsat kan være et godt sted at bo, arbejde, leve og besøge. Vi er derfor klar til at lade andre lege med i hele kommunen. Uanset om det drejer sig om bosætning, i foreningen eller i erhvervslivet.

At være Fremtidens Legeplads betyder for os:

 • At vi er undersøgende, nysgerrige og ambitiøse og vi er ikke bange for at prøve nyt sammen med dem, der vil lege med os.
 • At vi inddrager og understøtter – og samskaber, ved fælles hjælp, med borgere, frivillige og virksomheder.

I Billund Kommune gør vi os umage for at få det lokale til at spille sammen med det regionale, det nationale, og det globale. Vi vil inddrage relevante temaer fra FN's 17 verdensmål om bæredygtig udvikling i konkrete initiativer og handlinger. Vi er opfindsomme og foretagsomme, og det vil vi blive ved med at være!

Billund Kommune er for børn i alle aldre og er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Leg, læring og kreativitet er en del af vores DNA. Netop det gør os til en særlig kommune, vi alle skal være ambassadører for.

I fremtiden vil vi fortsætte med at være undersøgende, nysgerrige og ambitiøse og ikke være bange for at prøve noget nyt sammen med borgere og erhvervsliv.

 

Stærke byer

Her er godt at leve.

Billund Kommune er for alle borgere i alle byer, og her er alle velkomne.

Selvom vi er én kommune, er vi forskellige. Hver by og landdistrikt har sine styrker og kendetegn, som samlet set gør os til en stærk kommune med stor forskellighed.

Vi vil skabe inkluderende bymiljøer med omtanke og ved at dele og hjælpe hinanden, opnår vi samhørighed og bedre tilbud til gavn for alle (FN mål 11).

Det vil vi opnå:

 • Liv, glæde og gode fællesskaber
 • Større mangfoldighed i boformer
 • Sammenhæng og mobilitet på tværs

Det vil vi gøre:

 • Skabe aktiviteter i alle byer gennem et rigt kultur- og fritidsliv
 • Åbne vores kommunale faciliteter, som mødesteder for fællesskabet
 • Understøtte borgere og virksomheder med at realisere de gode idéer
 • Udvikle byprofiler og arbejde med de enkelte byers særlige kvaliteter
 • Udvikle bymidterne i Grindsted og Billund
 • Vi vil tage ansvar for at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores børn (FN mål 3)
 • Fremme bæredygtighed i kommunens aktiviteter
 • Sikre en god infrastruktur

Rettidig velfærd

Mulighed for et godt liv hele livet.

I Billund Kommune har vi gode vilkår og er hjemsted for Børnenes Hovedstad – det forpligter!

Vi skal sikre, at alle borgere har mulighed for livskvalitet i alle livets faser og mulighed for at træffe egne beslutninger. Der skal være sundhed og høj trivsel for alle borgere (FN mål 3).

Vi skal fortsætte med at bruge vores sunde fornuft og skabe fleksible løsninger, hvor der er behov for det.

Det vil vi opnå:

 • Glade, sunde og stolte borgere, der tager ansvar for eget liv.
 • Være et godt sted for børn at vokse op som skabende verdensborgere
 • Tryghed, værdighed og nærhed for borgere med behov for særlig støtte på ældre- og handicapområdet
 • At vi handler rettidigt og bruge ressourcerne fornuftigt
 • Grobund for øget samvær mellem børn, unge og ældre

Det vil vi gøre:

 • Sikre kvalitet i vores velfærd
 • Samskabe gode løsninger med borgerne
 • Arbejde målrettet med tidlig indsats og forebyggelse
 • Yde hjælp til selvhjælp
 • Videreudvikle de kommunale tilbud på højt niveau
 • Rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og ledere
 • Understøtte adgang til sociale og kulturelle oplevelser for alle aldersgrupper
 • Skabe gode rammer for bevægelse inde og ude
 • Skabe gode rammer for frivilligheden


Vokseværk i erhvervslivet

Sammen bygger vi fremtiden

Billund Kommune er en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Her kan ting lade sig gøre!

Kommunen er både lille – og kæmpestor. Vi har en særlig historie, som bygger på innovation og
iværksætteri. Vi understøtter udvikling og vækst gennem fokus på livslang læring (FN mål 4).

Vi skal fortsætte det gode arbejde, fortsætte med at være ambitiøse og fortsætte med at skabe de
gode rammer for erhvervslivets og Campus Grindsteds udvikling.

Det vil vi opnå:

 • At være et nationalt og internationalt samlingspunkt for erfaringer, viden og forskning inden for leg,
  læring og kreativitet
 • Gode rammer for erhvervslivet og turismen
 • Tiltrækning af virksomheder og kvalificeret arbejdskraft

Det vil vi gøre:

 • Forstærke branding af Billund Kommune
 • Danne inspirerende miljøer for innovation, iværksætteri og uddannelse
 • Arbejde med kreativitet og iværksætteri for alle børn fra daginstitutioner og folkeskolen til ungdomsuddannelserne
 • Skabe gode fælles miljøer for de unge
 • Vise særlig imødekommenhed overfor tilflyttere og turister
 • Sikre gode rammer gennem vejledning og hurtig sagsbehandling