Vi er Fremtidens Legeplads fordi:

  • Vi er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Hos os er leg, læring og kreativitet ikke kun forbeholdt børnene i vores dagtilbud og skoler. Det er også for foreninger, for virksomheder og for borgere i alle aldre.
  • Hos os ligger nogle af Nordeuropas mest kreative virksomheder og turistattraktioner side om side med 500 foreninger, der skaber legende aktiviteter med sammenholdet i fokus, både i forhold til naturrum, sundhed og fællesskaber på tværs.
  • Vi har en legende tilgang, så vi fortsat kan være et godt sted at bo, arbejde, leve og besøge. Vi er derfor klar til at lade andre lege med i hele kommunen. Uanset om det drejer sig om bosætning, i foreningen eller i erhvervslivet.

At være Fremtidens Legeplads betyder for os:

  • At vi er undersøgende, nysgerrige og ambitiøse, og vi er ikke bange for at prøve nyt sammen med dem, der vil lege med os.
  • At vi inddrager og understøtter – og samskaber, ved fælles hjælp, med borgere, frivillige og virksomheder.

I Billund Kommune gør vi os umage for at få det lokale til at spille sammen med det regionale, det nationale, og det globale. Vi vil inddrage relevante temaer fra FN's 17 verdensmål om bæredygtig udvikling i konkrete initiativer og handlinger. Vi er opfindsomme og foretagsomme, og det vil vi blive ved med at være!

Billund Kommune er for børn i alle aldre og er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Leg, læring og kreativitet er en del af vores DNA. Netop det gør os til en særlig kommune, vi alle skal være ambassadører for.

I fremtiden vil vi fortsætte med at være undersøgende, nysgerrige og ambitiøse og ikke være bange for at prøve noget nyt sammen med borgere og erhvervsliv.

Download printvenlig version af udviklingsstrategien (pdf)