Hvorfor har vi et ældreråd og hvad laver vi?

  • Vi vil gøre en forskel for ældre i kommunen og være med til at gøre omsorgen for ældre bedre.
  • Vi bliver hørt i de sager, der vedrører kommunens ældre borgere, og som bl.a. skal behandles i kommunalbestyrelsen, før der tages beslutninger. 
  • Vi tager emner og udfordringer op, som er stillet af ældre borgere, deres pårørende eller andre, der kontakter os.
  • Vi kan ikke behandle personsager.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har noget på hjertet. Det kan være spørgsmål, kommentarer, ideer eller forslag til ændringer.

Vedtægter for ældrerådet 2022 - 2025 (pdf) 

Dagsordener og referater fra vores møder