Hvad er Billund Kommunes Energi- og Klimaråd?

Energi- og Klimarådet består af forsyningsvirksomheder, repræsentanter for erhvervslivet i kommunen, interesseorganisationer og politikere fra kommunalbestyrelsen.

Energi- og Klimarådet er et tværfagligt forum, som kan arbejde strategisk med energiplanlægning og klimarelaterede emner og kan skabe og styrke samspillet mellem borgere, erhvervsliv og Kommunalbestyrelsen.

I 2022 ændrede rådet navn fra Energirådet til Energi- og Klimarådet og udvidede dermed sit fokus til også at omfatte klimarelaterede emner.