Rådets opgave er, at

  • rådgive primært Voksenudvalget om generelle spørgsmål vedrørende Billund Kommunes samarbejde med frivillige og rammerne for det frivillige sociale arbejde.
  • komme med forslag til tiltag og initiativer, der kan forbedre vilkårene for det frivillige sociale arbejde.
  • bidrage til at styrke samarbejde og netværk mellem foreninger og Billund Kommune.
  • bidrage til at synliggøre og vise anerkendelse af det frivillige sociale arbejde.
  • medvirke ved udarbejdelsen og implementeringen af politikker og strategier på det frivillige sociale område.
  • udarbejde en indstilling til Voksenudvalget om fordeling af § 18-midler og medvirker ved udarbejdelsen af kriterier for fordeling af § 18-midler i Billund Kommune.
  • sikre et bredt kendskab til frivilligrådet og dets arbejde blandt foreninger og borgere i Billund Kommune.
  • sikre et godt samarbejde med Frivilligcenter Billund, herunder afholde minimum et årligt samarbejdsmøde med Frivilligcenter Billunds bestyrelse.