Vores opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål i forhold til handicap.

Kommunalbestyrelsen hører os i forhold til alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap.

Vi kan ikke behandle personsager eller konkrete klagesager. Vi kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Dagsordener og referater fra Handicaprådets møder

Hvert år uddeler Handicaprådet midler til initiativer til gavn for handicappede i kommunen. Du kan søge om støtte til alt lige fra oplevelser til indkøb af udstyr, det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.

Handicaprådets puljemidler


I Handicaprådet uddeler vi, hvert år en handicappris i forbindelse med FN’s internationale Handicapdag.

Handicapprisen

Handicaprådets medlemmer