Kultur- og Fritidsrådet arbejder for, at alle borgere i Billund Kommune har gode rammer og vilkår for at deltage i et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv.

Kultur- og Fritidsrådet er et §35 stk. 2 udvalg, som i nogle kommuner også er kaldt for et 'folkeoplysningsudvalg'.

Rådet bliver hørt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med initiativer, som har eller kan have betydning for kultur- og fritidsaktører. Det kan eksempelvis være budget.

Kultur- og Fritidsrådet arbejder med sager, der vedrører hele kultur- og fritidsområdet og kommer med forslag til politiske og administrative initiativer. Derudover behandler rådet også ansøgninger til udviklingspuljen og puljen til kurser og uddannelse. 

Læs mere i Kultur- og Fritidsrådets nye brochure

(English version of the brochure)

Medlemmerne af Kultur- og Fritidsrådet

Kultur- og Fritidsrådet består af valgte medlemmer samt ét medlem, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen. Der vælges nye medlemmer hver fjerde år i umiddelbar forbindelse med kommunalvalget.

Dagsordner og referater fra Kultur- og Fritidsrådets  møder