Kultur- og Fritidsrådets er et §35 stk. 2 udvalg i nogle kommuner også kaldt for et folkeoplysningsudvalg.

Rådet bliver hørt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med initiativer, som har eller kan have betydning for kultur- og fritidsaktører. Det kan eksempelvis være budget.

Kultur- og Fritidsrådet arbejder med sager, der vedrører hele kultur- og fritidsområdet og kommer med forslag til politiske og administrative initiativer. Derudover behandler rådet også ansøgninger til udviklingspuljen og puljen til kurser og uddannelse. 

Har du en god idé til et tema eller kender til en overset problemstilling i vores kommune, er du velkommen til at kontakte forvaltningen eller medlemmerne af rådet.