Billund Landdistriktsråd

Der er otte landdistrikter i Billund Kommune. De otte lokalråd har valgt at samle sig i et Landdistriktsråd, som består af to repræsentanter fra hvert lokalråd. Landdistriktsrådet er lokalsamfundenes formelle paraplyorganisation og talerør for lokalrådene.

Landdistriktsrådet overordnede formål er 

  • at varetage landdistrikternes interesser overfor kommunen, regionen og andre offentlige myndigheder.
  • at inspirere og koordinere tiltag, som fremmer livskvalitet og bosætning i landdistrikterne.
  • at være med til at skabe mulighed for udvikling i de enkelte landsbyer og lokalområder.
  • at initiere fælleskommunale overordnede projekter – gerne i samarbejde med den kommunale projektvejleder.
  • at arbejde for bevaring og udvikling af erhvervsmulighederne i landdistrikterne, herunder landdistriktsturisme.
  • at medvirke til at søge økonomiske ressourcer til landdistrikterne i form af EU-midler, fonde, m.v.
  • at medvirke til udarbejdelse af landdistriktspolitik i samarbejde med Billund Kommune – hvilket i 2015 førte til, at Billund Kommune fik sin første landdistriktspolitik.
  • at sikre en kontinuerlig erfaringsudveksling mellem lokalområderne.
  • at være rådgivende organ for politikerne i Billund Kommune.

 

Lokalråd

Lokalrådet repræsenterer de lokale borgere og foreninger i forhold til den generelle udvikling af lokalsamfundet. Dette forudsætter en løbende involvering af borgere og foreninger, så lokalrådet altid er opdateret i forhold til lokalsamfundets ønsker og behov. De otte lokalråd er valgt lokalt, og får tildelt et årligt driftstilskud fra Billund Kommune.

De otte landdistrikter med et lokalråd er: