Vi kræver næsten altid, at I skal oprette en grundejerforening, når vi laver et nyt boligområde. Er det et krav, har alle grundejere pligt til at være medlem.

Vi oplyser i lokalplanen for området, hvornår I skal have oprettet foreningen. Det er jeres ansvar at drive foreningen.

For nye boligområder (efter 2021) har vi oprettet foreningen på forhånd. I skal derfor kun overtage foreningen.

5 trin til at oprette en grundejerforening

  1. Afvent, at I hører fra os - Vi sender en påmindelse ud, når det er tid til, at I skal oprette jeres grundejerforening

  2. Få forhåndsgodkendt jeres vedtægter - Hvis der er krav om, at vi skal godkende vedtægterne, skal I sende et udkast til os. Så godkender vi dem inden den stiftende generalforsamling. Det fremgår af lokalplanen, om vi skal godkende vedtægterne

  3. Hold en stiftende generalforsamling - I skal selv oprette foreningen på en stiftende generalforsamling, hvor I blandt andet skal godkende foreningens vedtægter

  4. Indsend de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift til os. Husk også en kopi af referatet fra den stiftende generalforsamling med underskrifter fra de valgte i bestyrelsen samt dirigenten. Vi godkender herefter vedtægterne endeligt og sender dem retur til jer

  5. Få et CVR-nummer

Vi skal kun godkende de forhold, som vi stiller krav om i lokalplanen. Det kan for eksempel være krav om, at I skal rydde sne i området og betale for gadelys.

Find udkast til standardvedtægter

Find inspiration i vores forslag til brev til naboer

Send udkast til vedtægter

3 trin til at overtage foreningen, hvis vi har oprettet den på forhånd

  1. Afvent, at I hører fra os - Vi sender en påmindelse ud, når det er tid til, at I skal overtage jeres grundejerforening

  2. Få godkendt eventuelle ændringer til vedtægterne

  3. Hold en generalforsamling, hvor I overtager bestyrelsesposterne

Find inspiration i vores forslag til brev til naboer.

Send ændringer til vedtægter