Åbningstider

Alle daginstitutioner har en åbningstid fra kl. 6.00 til 18.00 alle ugens dage. 

De enkelte daginstitutioners faktiske åbningstid kan være forskellige, da åbningstiden er fastlagt ud fra den samlede forældregruppes behov.

Du finder åbningstiden på institutionens hjemmeside.

Moduler

Du kan vælge imellem følgende moduler

  • 48 timer pr. uge
  • 40 timer pr. uge
  • 30 timer pr. uge

Kompetencen til at fastsætte regler og retningslinjer for brugen af moduler, er delegeret til forældrebestyrelsen. 

Du kan melde ned i tid med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned.

Du kan melde op i tid med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned - dog med dags varsel, hvis det er af arbejdsmæssige årsager.

Ændring af modul skal foretages på Digital Pladsanvisning.


Priser

Få mere information om priser.


Oversigt over institutioner

Vi har vuggestuer, børnehaver og et specialtilbud. I oversigten kan du se i hvilke distrikter institutionerne er beliggende. Specialtilbuddet er for børn i alderen 0-6 år og dækker hele kommunen. Specialtilbuddet er beliggende i Børnenes Univers Grindsted Syd. Børnene bliver visiteret til specialtilbuddet igennem PPS.

Skriv dit barn op på Digital Pladsanvisning