ARBEJDSGIVER

Det er den enkelte medarbejders overenskomst, der bestemmer hvor lang tid en medarbejder skal have løn under sygdom. Når medarbejderen ikke længere er berettiget til løn under sygdom, men stadig er syg, er det kommunen, der udbetaler sygedagpenge til medarbejderen eller sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren.

VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

  • For personer i fleksjob kan arbejdsgiver få udbetalt refusion fra kommunen fra 1. arbejdsdag
  • Hvis sygdom anmeldes efter anmeldelsesfristen kan I risikere, at få afslag på refusion

HAR DU EN SYGEMELDT MEDARBEJDER?

Jobcenter Billund kan hjælpe din virksomhed med at fastholde din medarbejder. Har du en sygemeldt medarbejder, skal du anmelde sygefraværet på Virk.dk.

Brug for hjælp til indberetningen eller mere viden om reglerne:

NemRefusion.dk 

FASTHOLDELSE, FOREBYGGELSE OG NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR

Kontakt Jobcenter Billund på 79 72 77 77 og få råd og vejledning omkring fastholdelse, sygedagpengeregler samt tidlig etablering af samarbejde før, under og efter et sygeforløb.
Erfaringerne viser, at en tidlig indsats for den sygemeldte er med til at afkorte sygeforløbet og medvirkende til, at den sygemeldte hurtigere venter tilbage til jobbet.

SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du mulighed for at få sygedagpenge, hvis du erklæres uarbejdsdygtig på grund af:

  • Sygdom
  • Barsel/adoption
  • Tilskadekomst

OBLIGATORISK PENSIONSORDNING

Fra den 1. januar 2020 får du en ny pensionsordning, når du fx modtager kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge. Pensionsordningen bliver udbetalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du opnår folkepensionsalderen.