Fælles renovationsmateriel kan etableres steder hvor, det ikke er praktisk muligt at opstille individuelt renovationsmateriel ved hver bolig, eller steder hvor krav ikke kan overholdes. Dette kan blandt andet omfatte boligtyper såsom:

  • Etageboliger
  • Rækkehuse
  • Feriecentre og sommerhusområder