Kan vi gøre noget smartere? Kan vi gøre noget bedre? Men uden at det bliver dyrere?

Kommunalbestyrelsen har det seneste halve år undersøgt, hvordan vi med kommunens budget fra næste år fortsat sikrer høj service i vores kommune indenfor de økonomiske rammer med særligt fokus på skoleområdet, vores plejecentre, de kommunale bygninger samt kommunens administration. Analysernes resultater kan nu offentliggøres. 

Strukturforslagene indgår som en del af den politiske forhandling frem mod budgetvedtagelsen for det kommende år i efteråret 2023. Resultaterne er således ikke vedtaget på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne fra strukturanalyserne, blev der d. 17 maj afholdt et informationsmøde, hvor resultater og evt. spørgsmål kunne afklares.