På fortovet skal du

  • feje, samt fjerne affald og ukrudt på fortovet
  • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende, eller som kan genere færdslen.

 

Du skal passe beplantning ved at

  • klippe hække, buske og træer, så de ikke vokser ud over grundens skel
  • beskære hække og øvrig beplantning på hjørnegrunde i en højde op maksimalt 80 cm, for at bevare den frie oversigt for trafikanterne
  • beskære beplantning og grene fra større træer der vokser ud over egen grund, så de ikke generer den gående og kørende trafik. Grene må ikke dække skilte og lygtepæle.

Find flere informationer under Klip din hæk - beskær dit træ

 

Når vintervejret sætter ind skal du

  • holde fortov og indkørsel fri for sne
  • gruse eller salte, når det er glat.

Find flere informationer under Snerydning og saltning