I alle kommunale dagtilbud er der valgte forældrebestyrelser. Forældrebestyrelsen fastsætter blandt andet principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af dagtilbuddets økonomi. Forældrebestyrelserne arbejder efter politisk godkendte styrelsesvedtægter.

Få mere information om styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i dagplejen (PDF).

Få mere information om styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i daginstitutioner (PDF).