Hvor er der forældrebestyrelse

Der er en bestyrelse i hvert dagtilbud:

 • Dagplejen
 • Børnenes Univers Billund
 • Børnenes Univers Grindsted Syd
 • Børnenes Univers Grindsted Vest
 • Børnehuset Andedammen
 • Hejnsvig Børnehave
 • Sdr. Omme Børnehave

Hvordan er bestyrelsen sammensat

Forældrebestyrelsen består af forældre og medarbejder repræsentanter. Dagtilbudslederen er sekretær for forældrebestyrelsen.

Hvornår er der valg

Der er valg til forældrebestyrelsen hvert år. I dagplejen er valget i november måned og i daginstitutionerne er valget i april måned.

Hvilke opgaver følger med bestyrelsesarbejdet

Forældrebestyrelsen arbejder indenfor rammerne af dagtilbudsloven, samt de rammer og prioriterede indsatser, der er fastsat i Billund Kommune. Forældrebestyrelsens opgaver omfatter blandt andet:

At fastsætte principper for:

 • Det pædagogiske arbejde
 • Forældresamarbejdet
 • Samarbejdet med lokalmiljøet
 • Anvendelsen af budgetrammen

At være inddraget i arbejdet med:

 • Den pædagogiske læreplan
 • Gode overgange i barnets liv
 • Anvendelse af pasningsmoduler
 • Placering af ekstra lukkedage
 • Ansættelser

Forældrebestyrelser afgiver desuden høringssvar om sager som Børne- og Familieudvalget sender i høring, samt træffer beslutning om eventuel fravalg af det sunde frokostmåltid hvert andet år.

Få mere information om styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i dagplejen (PDF).

Få mere information om styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i daginstitutioner (PDF).